Politika kolačića

Kada koristite bilo koju od naših usluga na www.trivago.rs, našim mobilnim sajtovima ili mobilnim aplikacijama, može se dogoditi da prikupljamo vaše informacije pomoću kolačića (cookies). Ove informacije nam omogućuju pružanje personalizovanje usluge, i svakodnevno usavršavanje naših proizvoda.

Nikada ne prodajemo informacije koje prikupljamo pomoću kukija, niti ove informacije prepuštamo trećim osobama.

Šta su kolačići?

Kukiji su mali fajlovi sa brojevima i slovima koji se smeštaju u vaš pretraživač svaki put kada posetite neki sajt. Kada se korisnik vraća na websajt, njegov pretraživač vraća ove fajlove sajtu, što korisniku omogućava pristup personalizovanim sadržajima.

Kako trivago koristi kolačiće?

Koristimo kolačiće za pojedinačnu sesiju za dužinu vaše posete i stalne kukije za česte posete da ispune dve funkcije:

  • Obezbeđivanje personalizovanog iskustva
  • U analitičke svrhe

Obezbeđivanje personalizovanog iskustva

Ovi važni kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od drugih posetilaca našeg sajta i da vam omogućimo da budete u interakciji sa različitim funkcijama na sajtu. Na primer, sledeće se funkcije se oslanjaju na kolačiće:

  • Memorisanje vaših opcija koje se tiču vaše zemlje i jezika.
  • Odabir vaših omiljenih hotela.
  • Pregled istorije sa listom vaših prethodnih pretraga i određenih hotela koje ste već gledali.
  • Upoređivanje hotela korišćenjem naše funkcije za upoređivanje hotela.
  • Prijava u trivago Zajednicu.
  • Primanje predloga raznih destinacija i hotela koje bi vas mogli interesovati. Ovo uključuje slanje personalizovanih hotelskih predloga sa trivaga, koje sa mogu pojaviti na drugim sajtovima.

Bez kolačića, ove funkcije, kao i mnoge druge, ne bi postojale.

U analitičke svrhe

Analitički kolačići nam omogućavaju da poboljšamo naš sajt, tako što anonimno pratimo koji se linkovi i funkcije najviše koriste. Ove informacije nam služe da kreiramo anonimne i odgovarajuće statistike koje koristimo da identifikujemo problematične i uspešne delove našeg sajta. Ovi kolačići imaju važnu ulogu u stalnom obezbeđivanju optimizovanog iskustva na našem sajtu.

Kako da upravljam svojim opcijama za kolačiće?

Ukoliko odlučite da ne čuvate kolačiće u vašem pretraživaču, imajte u vidu da se može dogoditi da ne budete u mogućnosti da koristite neke od nekih ključnih opcija na našem sajtu. Ipak, i dalje ćete moći da vršite osnovne hotelske pretrage.

Ukoliko želite da pratite ili da onemogućite da kolačići budu postavljeni na vašem pretraživaču, možete da promenite svoja podešavanja, tako što ćete dobijati obaveštenje svaki put kad se kolačići koriste, ili tako što ćete kompletno zabraniti čuvanje kolačića. Možete takođe i da obrišete kukije koji se već nalaze u vašem pretraživaču. Gde ćete naći ove opcije zavisi od vašeg pretraživača. Upotreba sekcije “Pomoć” vašeg pretraživača, će vam omogućiti da pronađete ove opcije.

Odobrenje za korišćenje kolačića:

Ukoliko su kolačići obavezni za korišćenje trivago stranice (funkcionalnost), kolačići za pojedinačnu sesiju ne potpadaju u one kolačiće koji zahtevaju vaše obavezno odobravanje. Ovi privremeni kolačići će isteći onog momenta kad napustite stranicu. Stalni kolačići i kolačići trećih lica zahtevaju vaše prethodno odobrenje, kako bi bili u mogućnosti da prate vaše izbore na sajtu. Vaše odobrenje se dobija posredstvom opcije na našem sajtu.

Više informacija o kolačićima

Kolačići iz prve ruke

Tip kolačića koji postavlja sajt koji korisnik posećuje i može biti korišćen samo posredstvom tog sajta.

Kolačići trećih lica

Kolačići trećih lica postavljaju organizacije koje ne poseduju sajt koji korisnik posećuje. Ovo su uglavnom kolačići specijalizovane marketing agencije ili analitičke organizacije.

Kolačići za pojedinačne sesije

Kolačići za pojedinačne sesije su privremeni kukiji koji se nalaze u korisnikovom pretraživaču do momenta zatvaranja prozora pretraživača – tada se kolačići brišu.

Trajni kolačići

Trajni kolačići se koriste za korisnike sajta koji se vraćaju na sajt i nalaze se u korisnikovom pretraživaču određeno vreme (najčešće godinu dana ili duže). Ovi kolačići se ne brišu kada ugasite pretraživač. Ovaj tip kolačića je potreban za pokretanje korisnikovih podešavanja, tako da se, svaki put kad korisnik poseti sajt, automatski obezbede željene postavke.

Nemačka verzija teksta ima prednost.